Hanshi Ross

About Hanshi Ross

Hanshi Robert G. Ross 8th Dan, Technical Director of the SJJA has over 40 years experience of teaching, instructing and coaching Ju Jitsu. He has the responsibility to coach the coaches as well as ensure the standards are maintained within the Association.

Latest Followers:

Zigor aldekoa Mikel Lauzurika iñigosard Patxi Escribano Lasa paul.wallace Eduardo Jareño Fernandez Grange Jujitsu Clepington Jujitsu Club Yin Yan Ju Jitsu Club Mikel Lopez Iker Lorenzo Feijoo jgoenetxea Jujitsu mick